DAAD

DAAD

Контакт и работно време

Контакт за подетални информации:

Мајке Грезер и Христина Јанковска

Канцеларија на DAAD
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Хемиски институт
Архимедова 5, P.O. Box 162,
1000 Скопје
Tел.: +389 (0) 2 3216 - 656

E-Mail: daadlektorat.skopje@gmail.com 
       

Работно време:

од понеделник до среда: 09:00 - 14:00

четврток: 09:00 - 13:00 


*пред доаѓање задолжително најавете ја Вашата посета, да Ви потврдиме дека сме во канцеларија.