DAAD

DAAD

Mittwoch, 23. November 2016

OnDaF и OnSeT тестирање - 2016/17

Драги кандидати за ДААД-стипендија,

OnDaF и OnSeT 
тестовите за стипендија за постдипломски студии, како и за сите кандидати за стипендија за летен јазичен курс ќе се одржи на 14.01.17 (сабота) во Seavus Education Centеr
http://www.sedc.mk/contact-us/

Покана за тестирањето и дополнителни информации во врска со тестирањето ќе добиете на е-пошта. 

Со почит,
ДААД-Лекторат Скопје, Канцеларија за врски

Mittwoch, 2. November 2016

Интервју за кандидатите за постдипломски студии

Драги кандидати за ДААД-стипендија,

интервјуата за кандидатите за стипендија за постдипломски студии ќе се одржат во период од 15 до 17.02.2017 година во Германската амбасада во Скопје.

Покана за интервју и дополнителни информации во врска со тестирањето ќе добиете на е-пошта.


Со почит,
ДААД-Лекторат Скопје

Канцеларија за врски