DAAD

DAAD

Mittwoch, 19. Oktober 2016

Презентација на можностите за студирање во Германија со стипендија од Германската служба за академска размена (ДААД) во Скопје

Почитувани,

во четврток (20.10.16) од 12:30 часот ќе се одржи презентација на можностите за студирање во Германија, како и начинот и програмите за аплицирање за студиска стипендија во Германија преку Германската служба за академска размена (ДААД) на Бизнис академија Смилевски - БАС во Скопје.

Со почит,
ДААД-Лекторат, Скопје

Montag, 17. Oktober 2016

Презентација на можностите за студирање во Германија со стипендија од Германската служба за академска размена (ДААД) во Тетово

Почитувани,

во вторник (18.10.16) од 12 часот ќе се одржи презентација на можностите за студирање во Германија, како и начинот и програмите за аплицирање за студиска стипендија во Германија преку Германската служба за академска размена (ДААД) во предавална LH3 при Универзитетот на Југоисточна Европа (South East European University) во Тетово.

Со почит,
ДААД-Лекторат, Скопје

Dienstag, 4. Oktober 2016

Презентација на можностите за студирање во Германија со стипендија од Германската служба за академска размена (ДААД) во Битола

Почитувани,

во понеделник (17.10.16) од 12 часот ќе се одржи презентација на можностите за студирање во Германија, како и начинот и програмите за аплицирање за студиска стипендија во Германија преку Германската служба за академска размена (ДААД) на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Со почит,
ДААД-Лекторат, Скопје

Презентација на можностите за студирање со стипендија преку Германската служба за академска размена (ДААД)

Почитувани,

во среда (12.10.16) од 16 часот ќе се одржи презентација на можностите за студирање во Германија, како и начинот и програмите за аплицирање за студиска стипендија во Германија преку Германската служба за академска размена (ДААД) во Центарот за конференции и студии при Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје.

Со почит,
ДААД-Лекторат, Скопје