DAAD

DAAD

Donnerstag, 8. Oktober 2015

Презентација на можностите за студирање во Германија со стипендија од Германската служба за академска размена (ДААД) во Тетово

Презентација на можностите за студирање во Германија, како и начинот и програмите за аплицирање за студиска стипендија во Германија преку Германската служба за академска размена (ДААД) ќе се одржи на Државниот - Тетово на 13.10.2015 (вторник) од 10.30 часот.

Презентација на можностите за студирање во Германија со стипендија од Германската служба за академска размена (ДААД) во Тетово

Презентација на можностите за студирање во Германија, како и начинот и програмите за аплицирање за студиска стипендија во Германија преку Германската служба за академска размена (ДААД) ќе се одржи на Универзитетот на Југоисточна Европа (South East European University)- Тетово на 13.10.2015 (вторник) од 12 часот.