DAAD

DAAD

Mittwoch, 30. September 2015

Презентација на можностите за студирање во Германија со стипендија од Германската служба за академска размена (ДААД) во Битола

Презентација на можностите за студирање во Германија, како и начинот и програмите за аплицирање за студиска стипендија во Германија преку Германската служба за академска размена (ДААД) ќе се одржи на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола на 06.10.2015 (вторник) од 12 часот.

Dienstag, 29. September 2015

Предавање на апликациите

Почитувани,

апликациите може да ги предавате на портирницата од Германската амбасада во Скопје најдоцна до 15. ноември (недела) до 12 часот, односно (апликациите за летен јазичен курс)  најдоцна до 1. декември  (вторник) до 12 часот.


Donnerstag, 24. September 2015

Презентација на можностите за студирање со стипендија преку Германската служба за академска размена (ДААД)

Презентација на можностите за студирање во Германија, како и начинот и програмите за аплицирање за студиска стипендија во Германија преку Германската служба за академска размена (ДААД) ќе се одржи во Германската читалница при Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски" во Скопје на 01.10.2015 (четврток) од 16 часот.