DAAD

DAAD

Sonntag, 14. Oktober 2012

Презентации на стипендиската понуда на ДААД:

15.10.2012 - Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Економски факултет, 12 часот

16.10.2012 - Државен Универзитет Тетово, 11 часот

16.10.2012 - Универзитет Југоисточна Европа, Тетово, 13 часот

19.10.2012 - Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи, 12 часот