DAAD

DAAD

Sonntag, 14. Oktober 2012

Презентации на стипендиската понуда на ДААД:

15.10.2012 - Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Економски факултет, 12 часот

16.10.2012 - Државен Универзитет Тетово, 11 часот

16.10.2012 - Универзитет Југоисточна Европа, Тетово, 13 часот

19.10.2012 - Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи, 12 часот


Montag, 16. Juli 2012

Почитувани,
за време на летниот период нашата канцеларија ќе биде затворена. Повторно ќе почнеме со работа кон средината на септември. Во меѓувреме можете да ги превземате актуелните податоци поврзани со понудата на стипендии од ДААД преку нашиот блог, да ни пратите е-меил на нашата е-меил адреса, како и да не добиете на мобилен телефон. Контакт информациите се наведени во делот „Контакт“.

Поздрав,
ДААД-Скопје