DAAD

DAAD

Freitag, 1. Oktober 2010

Германската Академска служба за размена

DAAD (Германска Академска служба за размена) e организација на германските високо-образовни институции и студентски корпорации во Германија. Целта на DAAD е да ja промовира меѓународната академска размена, пред се преку доделување на стипендии на студенти, академски кадар и научници. Стипендиите се доделуваат за студиски или истражувачки престој на некоја од високо образовните институции во Германија.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen